Inici » Habitatge i residencial

EDIFICI D'HABITATGES PLURIFAMILIAR

C/ de la Farigola, nē 67 C/ Mora d'Ebre, nē 4, Barcelona

PEM 305.364,02 €

Superficie 826,99 M2

Marį 2006